Disclaimer

Alle wijzigingen in structuur, tekst, foto's en tekeningen zijn voorbehouden aan Swan Products. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Swan Products aanvaard hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Swan Products sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.